Site Loader
อบรมเครน

คุณเคยสงสัยไหมว่าใครบ้างที่ต้องเข้ารับการอบรมเครนหรืออบรมปั้นจั่น อย่างแรกต้องอธิบายก่อนว่าที่มาของการอบรมเครน หรือหลักสูตรของการอบรมปั้นจั่น โดยกฎหมายได้กำหนดให้สถานประกอบการหรือบุคคลที่ทำงานกับปั้นจั่นต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการทำงานกับปั้นจั่น 4 ผู้ ประกอบไปด้วย ผู้บังคับ ผู้ให้สัญญาณ ผู้ยึดเกาะ และผู้ควบคุม สำหรับหลักสูตรการอบรม มีด้วยกัน 2 ประเภท ได้แก่ หลักสูตรอบรมเครนชนิดเครื่องที่และชนิดอยู่กับที่ เนื้อหาในแต่ละหลักสูตรจะแตกต่างกันออกไป

หลักสูตรการอบรมเครนหรือปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ประกอบไปด้วย

1.ภาคทฤษฎี มีระยะเวลาที่ใช้อบรมไม่น้อยไปกว่า 9 ชั่วโมง อย่างน้อยต้องมีวิชาหรือเนื้อหาที่อบรม ดังนี้

 • ความรู้พื้นฐาน
 • ระบบสัญญาณแจ้งเตือน และ Limit Switch
 • ระบบไฟฟ้าในเบื้องต้น
 • การใช้สัญญาณมือ
 • การประเมินน้ำหนักสิ่งของ
 • วิธีการผูกมัดและการยกเคลื่อนย้าย
 • การใช้คู่มือ การตรวจสอบ และบำรุงรักษา

2.ภาคปฏิบัติ หรือการทดสอบเสมือนจริง มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง ซึ่งจะมีการทดสอบ การยก และเคลื่อนย้ายสิ่งของ โดยเคลื่อนย้ายไปตามเส้นทางที่กำหนดได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

หลักสูตรการอบรมเครนหรือปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่ประกอบไปด้วย

1.ภาคทฤษฎี ระยะเวลาในการอบรมไม่น้อยไปกว่า 15 ชั่วโมง อย่างน้อยต้องมีเนื้อหาวิชาที่อบรม ดังต่อไปนี้

 • ความรู้พื้นฐาน
 • ระบบไฟฟ้าเบื้องต้น
 • ระบบเครื่องยนต์ดีเซลเบื้องต้น
 • ระบบไฮดรอลิกเบื้องต้น
 • ระบบสัญญาณแจ้งเตือน และ Limit Switch
 • การใช้สัญญาณมือและเครื่องหมายจราจร
 • การอ่านค่าตารางพิกัดยก
 •  การประเมินน้ำหนักสิ่งของ
 • วิธีการผูกมัดและการยกเคลื่อนย้าย
 • การใช้คู่มือ การตรวจสอบ และบำรุงรักษา
 • การเลือกใช้และตรวจสอบอุปกรณ์ยก

2.ภาคปฏิบัติ หรือการทดสอบเสมือนจริง มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง ซึ่งจะมีการทดสอบ การยก และเคลื่อนย้ายสิ่งของ โดยเคลื่อนย้ายไปตามเส้นทางที่กำหนดได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

สถาบันที่รับอบรมเครนหรืออบรมปั้นจั่น เลือกสถาบันที่เชื่อถือได้ ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สมัครอบรมได้ง่ายๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ หลักสูตรการอบรมเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด  พร้อมมีบริการให้คำแนะนำอย่างดี

อย่างไรก็ตาม คุณจะเห็นได้ว่าการอบรมเครน มีด้วยกัน 2 ประเภท หลักสูตรการอบรมนั้นจะแตกต่างกันออกไป ดังนั้น ถ้าผู้ประกอบการต้องการส่งพนักงานเข้ารับการอบรมต้องศึกษาให้ดี เลือกหลักสูตรการอบรมให้ถูกต้อง จะได้ไม่ผิดพลาดหรือเกิดปัญหาต่างๆ ตามมาทีหลัง นายจ้างต้องตรวจสอบให้ดีว่าผู้ปฏิบัติงานทำงานกับปั้นจั่นชนิดไหน เพื่อให้สามารถส่งพนักงานไปอบรมเครนตรงกับที่กฎหมายกำหนด  

สาระน่ารู้ต่างๆ เกี่ยวกับการอบรมเครน ที่เราเอามาแชร์ หวังว่าจะมีประโยชน์ต่อทุกคนเป็นอย่างมาก ทำให้มีความรู้ มีความเข้าใจมากขึ้น

Carmen Herrera