Site Loader
เกียร์มอเตอร์

มีหลายคนสงสัยเรื่องคำศัพท์ของวิศวกร เกี่ยวกับ “เกียร์มอเตอร์” และ “มอเตอร์เกียร์” ว่ามันคืออะไร แตกต่างกันอย่างไร หรือจริง ๆ แล้วมัน คือ ความหมายเดียวกัน

– เกียร์มอเตอร์ มักจะเป็นคำศัพท์ที่พบเห็นกันในวารสารของทางทวีปยุโรป ซึ่งจะเรียกชื่อ มอเตอร์เกียร์ว่า เกียร์มอเตอร์ (Gear Motor)

– มอเตอร์เกียร์ ตามที่อธิบายไปข้างต้นแล้วว่ามอเตอร์เกียร์ก็ คือ เกียร์มอเตอร์ แต่ ภาษาที่มักใช้กันในวารสารในบ้านเรา จะเป็นใช้เป็นคำว่า มอเตอร์เกียร์ (Motor Gear)

มอเตอร์เกียร์ หมายถึง เครื่องมือหรืออุปกรณ์วัตถุไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่มักจะใช้กันตามโรงงานหรือมักใช้กันในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม เครื่องมือชนิดนี้จะทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานกล ในปัจจุบันอุปกรณ์มอเตอร์เกียร์นั้น (Motor Gear) จะมีขนาดและรูปแบบที่หลากหลาย เริ่มตั่งแต่ ขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ แต่ละขนาดก็จะดีและมี ขนาดวัตต์ที่แตกต่างกัน แล้วแต่ตามความต้องการในการใช้งานในแต่ละประเภท

มอเตอร์จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทได้แก่

1. มอเตอร์เกียร์ชนิดกะแสไฟฟ้าตรง เป็นมอเตอร์ที่ทำหน้าที่ในการส่งกะแสไฟฟ้าตรง เข้าไปที่ขดลวดหรืออุปกรณ์ที่กำลังทำงานเคลื่อนที่ที่สามารถผลักดันแม่เหล็กให้มอเตอร์นั้นใช้งานได้ มอเตอร์เกียร์ชนิดกลไฟฟ้าตรงมักจะเป็นอุปกรณ์เครื่องจักรขนาดใหญ่ หรือที่ใช้กันอยู่ตามโรงงานอุตสาหกรรม

2. มอเตอร์เกียร์ชนิดกะแสไฟฟ้าสลับ มอเตอร์เกียร์ชนิดไฟฟ้ากะแสสลับ ได้แก่ มอเตอร์ที่ขับเคลื่อนตัวได้จากกะแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์อื่น ๆ แทน เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเรือนทั่วไป หรือ เครื่องปั่นไฟ เป็นต้น

มอเตอร์เกียร์มีอยู่ด้วยกัน 5 ประเภท ได้แก่

1. มอเตอร์ทรงกระบอก ได้แก่ มอเตอร์ที่มีชนิด และขนาดที่ใหญ่ มีความเร็วสูง

2. มอเตอร์ทรงเสี้ยม คือ มอเตอร์ที่มีแกนและขนาดที่ตัดกันทั้งเข้าและออก เพื่อทำการเปลี่ยนทิศทางการถ่ายโอนระบบการทำงาน

3. มอเตอร์ทรงหนอน จะเป็นมอเตอร์ที่แยกส่วนกะปุกเกียร์ สามารถกระจายความร้อนได้สูง แต่มีประสิทธิภาพในการทำงานไม่สูง

4. มอเตอร์ทรงดาวเคราะห์ เป็นมอเตอร์ขนาดใหญ่ แต่จะมีน้ำหนักของวัตถุที่น้อย สามารถรับน้ำหนักชนิดของวัตถุที่ใช้งานได้ดี

5. มอเตอร์ชนิดผสม มอเตอร์ชนิดนี้จะมีหลายเฟือง และมีการออกแบบสร้างอย่างทันสมัย มีหลายคนที่นำไปใช้อย่างแพร่หลาย และตรงตามวัตถุประสงค์ ตามความต้องการในการใช้งานได้เป็นอย่างดี

จากข้อมูลต่าง ๆ ของเกียร์มอเตอร์ที่หลายคนสงสัยหรือสับสนอยู่นั้นคงได้ทราบและเป็นที่รู้จักกันแล้วทั้ง 2คำศัพท์ ที่ได้เลือกใช้หรือได้ยินผ่าน ๆ หูมา ซึ่งจะเห็นว่าเป็นความหมายเดียวกัน สำหรับคนที่ต้องการศึกษา เกี่ยวกับเกียร์มอเตอร์ หรือเพื่อการลงทุนทำธุรกิจเกี่ยวกับมอเตอร์ ควรหาข้อมูล และรวบรวมข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ

Carmen Herrera