เตรียมตัวอย่างไร เมื่อต้องไปเที่ยวแบบฉุกละหุก

การท่องเที่ยวแบบฉุกเฉิน ปุบปับไปแบบไม่ทันตั้งตัวเป็นเหตุการที่ลายคนต้องเคยเจอ  เคยอยู่ในอาการ หันซ้ายหันขวาไม่รู้จะหยิบจะจับอะไรก่อนดีมาก่อน เพราะทริปทัวร์ฟ้าผ่าอยู่ๆ ก็มาแบบไม่ทันตั้งตัว ปุบปับปุบปับ  3 วันจะบินแล้ว ทำนองนี้…